Partnerzy projektu

Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (Prof. Andrzej Szczeklik i Prof. Marek Sanak)

Partner szwajcarski:

Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF) (Prof. Cezmi Akdis)

Instytucją Pośredniczącą, która monitoruje i nadzoruje realizację projektu, jest Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI).